Future Intelligence

Η Future Intelligence είναι μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών η οποία προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά λύσεων απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών με ασύρματα μέσα και εφαρμογές τηλεμετρίας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς των επικοινωνιών μεγάλης και μικρής εμβέλειας έχοντας ως πυλώνες δράσης την κατασκευή ενσωματωμένων συστημάτων, την παροχή υπηρεσιών και την επιστημονική έρευνα αυτών. Συγκεκριμένα προσφέρει:

  • ολοκληρωμένη λύση ασύρματης διαχείρισης αισθητήρων και συσκευών ελέγχου για βιομηχανικές και ήμι-βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • λύσεις για απομακρυσμένη διαχείριση με τη χρήση 4ης γενιάς ασύρματων δικτύων με βασική εφαρμογή τον απομακρυσμένο έλεγχο μη επανδρωμένων οχημάτων
  • πλατφόρμα για ανίχνευση κλοπών και μικρο-εγκλημάτων με την χρήση καμερών και έξυπνων αισθητήρων μέσω εγκατάστασης νέφους (cloud)
  • συνδυασμό των παραπάνω υπηρεσιών
  • υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προς τρίτες εταιρείες

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 έχει έδρα την Αθήνα καθώς και διατηρεί παράρτημα στα Ιωάννινα, ιδιόκτητη cloud υποδομή στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ από το 2012 έχει αυτόνομο γραφείο στο Λονδίνο. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2008, αξιοποιεί εργαλεία οικονομικής/λογιστικής διαχείρισης και διαθέτει εσωτερικά τμήματα κατασκευής υλικού και λογισμικού. Από το 2014 η εταιρεία φέρνει στην αγορά μια καινοτόμο πλατφόρμα διαχείρισης αισθητήρων (sensors) και μονάδων ελέγχου (actuators) που έχει την δυνατότητα συλλογής, ασύρματης αποστολής/λήψης και ευφυούς διαχείρισης δεδομένων σε βιομηχανικά και αστικά περιβάλλοντα. Η σειρά των προϊόντων ονομάζεται FINoT και έχει βασικό σκοπό την εισαγωγή της έννοιας δικτύωσης αντικειμένων (internet of things) στην βιομηχανία και τις έξυπνες πόλεις.

Έρευνα

Η εταιρεία επίσης δραστηριοποιείται σε ερευνητικό επίπεδο στους αναδυόμενους τομείς των δικτύων 5ης γενιάς (5G), του μελλοντικού internet (Future Internet), της έξυπνης πόλης (Smart City), των δικτύων αισθητήρων (IoT), των συστημάτων νέφους (Cloud Computing) και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας και ανάπτυξης τόσο σε εθνικό επίπεδο (ΕΣΠΑ 2007-2013) όσο και σε ευρωπαϊκό (FP7, H2020). Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια έχει συμμετάσχει σε έργα με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 25.000.000 € και έχει χρηματοδοτηθεί με περίπου 1.500.000€ για την υλοποίηση τω υποέργων που έχει αναλάβει. Σε αυτά τα έργα συμπεριλαμβάνονται ένα έργο MED (FUTUREMED), ένα προγράμματα Interreg (RAIL4SEE), τρία FP7(QUHOMA, DARIUS, FUSEPOOL), ένα Η2020 (INCOVER), δυο προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013 (NANOTHER, SPIN-OFF). Μερικά σχετικά με το έργο DRIP είναι τα ακόλουθα:
1. Τίτλος έργου: «Καινοτόμες οικολογικές τεχνολογίες για την ανάκτηση πόρων από τα λύματα, INCOVER» Χρηματοδότηση: H2020-ENV, EU. Συνολικός προϋπολογισμός: 8,431,385 €. Διάρκεια: Ιούνιος 2016 – Μάιος 2019.
2. Τίτλος έργου: “Ποιοτική αγροδιατροφική αγορά, QUHOMA,» Χρηματοδότηση: FP7-FI, EU. Συνολικός προϋπολογισμός: 150,000 €. Διάρκεια: Απρίλιος 2015 – Μάιος 2016.
Μεταξύ άλλων βασικά πεδία, όπου επικεντρώνονται οι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας σχετικά το έργο DRIP, είναι η πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων καθώς και συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από διαφόρους αισθητήρες. Επιπρόσθετα μηχανισμοί λήψεως αποφάσεων και επισκόπηση αποτελεσμάτων σε πλατφόρμες διαχείρισης εύκολα προσβάσιμες και διαχειρίσιμες από τον χρήστη.

Προϊόντα

1. Πλατφόρμα (FINoT) διαχείρισης αισθητήρων (sensors) και μονάδων ελέγχου (actuators) που έχει την δυνατότητα συλλογής, ασύρματης αποστολής/λήψης και ευφυούς διαχείρισης δεδομένων σε βιομηχανικά, αγροτικά και αστικά περιβάλλοντα.

2. Πλατφόρμα για έξυπνη Γεωργία (QUHOMA), η οποία υποστηρίζει απομακρυσμένη διαχείριση αγρού με την βοήθεια αισθητήρων και ενσωμάτωση έξυπνων χαρακτηριστικών για την διαχείριση άρδευσης καθώς και υποστήριξη συναλλαγών και μεταξύ αγροτών, γεωπόνων κτλ.

Δημοσιεύσεις

Η ερευνητική ομάδα της FINT έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά τα τελευταία πέντε χρόνια, και πολλές παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Μερικές δημοσιεύσεις σχετικές με το έργο DRIP είναι οι ακόλουθες:
1. Moysiadis, H.; Zotos, N. (2016) Governance, the Commons and IoT: An Agriculture use case of Data for Policy, Data For Policy 2016 Conference, University of Cambridge.
2. Zotos, N., Stergiopoulos, C., Anastasopoulos, K., Bogdos, G., Pallis, E., Skianis, C., & Mavromoustakis, C. X. (2014). Unified Platform for M2M Virtual Object Interoperability. In Resource Management in Mobile Computing Environments (pp. 497-512). Springer International Publishing.
3. EXEGESIS: Extreme edge resources harvesting for a virtualized Fog environment, Evangelos K. Markakis, Kimon Karras, Nikolaos Zotos, Anargyros Sideris, Theoharris Moysiadis, Angelo Corsaro, George Alexiou, Charalabos Skianis, George Mastorakis, Constandinos X. Mavromoustakis, Evangelos Pallis, to be published 2017, IEEE Communication Magazine.

Διαθέσιμος εξοπλισμός / υποδομές

Η εταιρεία διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισμό και πιλοτικές εφαρμογές για λογαριασμό των ερευνητικών της δραστηριοτήτων αλλά και για την υλοποίηση και δοκιμή καινούργιων τεχνολογιών. Ενδεικτικά οι υποδομές που διαθέτει είναι πλήρης πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (CLOUD – 60 cores, 350GB RAM, 10TB storage), πλατφόρμα διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων για την λήψη ευφυών αποφάσεων (Decision support system), καθώς και πλήρης πιλοτική εγκατάσταση για έξυπνη πόλη και αγρό (30 έξυπνους λαμπτήρες, 5 κάμερες για έξυπνη εποπτεία και έξυπνο parking, 3 μικροκλιματικούς σταθμούς αέρος/εδάφους, έξυπνο σύστημα άρδευσης) η οποία διαχειρίζεται ενοποιημένα από ένα κοινό σύστημα διαχείρισης.