ΑΝΕΛΙΞΙΣ

Η Εταιρία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε ιδρύθηκε το 2009, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, από επαγγελματίες οικονομολόγους με εμπειρία στον χώρο της Συμβουλευτικής, της χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων και φορέων του δημοσίου. Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα διευρύνει συνεχώς το εύρος και τον αριθμό των πελατών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η γενικότερη Δραστηριότητα της ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε εντάσσεται στην «Συμβουλευτική-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και φορέων», ενώ εξειδικευμένο αντικείμενό της αποτελεί η ανάπτυξη ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, η εκπόνηση μελετών οικονομικού ενδιαφέροντος, η ανάπτυξη και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και οι εφαρμογές συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, κλπ.).

Εγκαταστάσεις

Η Εταιρία είναι εγκατεστημένη σε χώρους 225 m2 στην οδό Λ. Δημοκρατίας 3, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι άρτια εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα σχεδίασης, παραγωγής και διαχείρισης του έργων που εκπονεί, τόσο από πλευράς τεχνικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων (Hardware) όσο και από πλευράς Εξειδικευμένου Λογισμικού (Software). Διαθέτει σύγχρονη υποδομή μηχανογραφικής υποστήριξης με 15 θέσεις εργασίας συνδεδεμένες σε δίκτυο.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε είναι η πολυδιάστατη εμπειρία των στελεχών της, σε πλήθος αλληλοεξαρτώμενων οικονομικών και κοινωνικών προγραμμάτων και παραγόντων, που την καθιστούν ικανή να αναλάβει και να περαιώσει επιτυχώς σύνθετο έργο, όπως το προτεινόμενο.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε αποτελείται από οικονομολόγους με Μεταπτυχιακή εξειδίκευση και 15ετή εμπειρία, καθώς και επιστήμονες διαφόρων συμπληρωματικών ειδικοτήτων (περιβαλλοντολόγοι, νομικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, κλπ.)
Η ικανότητα της εταιρείας συμπληρώνεται από ένα πλήθος ειδικοτήτων από εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία, καθώς επίσης και εξειδικευμένων συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων (περιβαλλοντολόγοι, συστήματα ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών, risk assessment, risk averse, κλπ.).
Παράλληλα, η επιχείρηση συνεργάζεται με επιχειρήσεις / φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού στο αντικείμενο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και στην αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε διαθέτει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015. Η έκταση του συστήματος καλύπτει τις δραστηριότητες που αφορούν ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ στα εξής θεματικά πεδία:

 • Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
 • Οικονομικές Μελέτες
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση και διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
 • Συστήματα Διαχείρισης.

Η ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Πρότυπο Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ: 1435:2009. Η έκταση του συστήματος καλύπτει τις δραστηριότητες που αφορούν:

 • Υπηρεσίες Επικοινωνίας στους εξής τομείς
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Προώθηση Πωλήσεων
 • Μάρκετινγκ

Έργα

 • Εταίρος στο ερευνητικό έργο «Παραγωγή Οργανικών Λιπασμάτων και Βιοκαυσίμων από τα Απόβλητα Ελαιοτριβείων» (FERT ENERGY) στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 προϋπολογισμού €661.000,00.
 • Τεχνικός σύμβουλος επιστημονικής υποστήριξης και διαχείρισης στο έργο «Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων» (IMAST) προϋπολογισμού €1.100.000,00 στα πλαίσια του ΙNTERREG Ελλάδα Κύπρος 2007-2013
 • Εξειδικευμένος σύμβουλος υλοποίησης και διαχείρισης στο έργο «Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής και αξιοποίησης ξυλώδους βιομάζας για τη θέρμανση δημοτικών κτιρίων» (BIOMASS) προϋπολογισμού €1.085.000,00 στα πλαίσια του ΙNTERREG Ελλάδα Κύπρος 2007-2013
 • Εξειδικευμένος σύμβουλος υλοποίησης και διαχείρισης στο πρόγραμμα «Διασυνοριακή συνεργασίας Κύπρου και Κρήτης στον τομέα της διαχείρισης υδάτων» (DIAYDOR) στα πλαίσια του ΙNTERREG Ελλάδα Κύπρος 2007-2013 προϋπολογισμού €725.000,00